Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Darczyńcy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Lista instytucji i osób, które przekazały uczelni zbiory książkowe:

instytucje:

Archiwum Państwowe w Przemyślu
Biblioteka Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Wydawnictwo Trio
Wyższa Szkoła Zarządzanie i Administracji w Przemyślu
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu Wydział Ekonomii UR
Zespół Szkół Ekonomicznych im K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Przemyślu

osoby prywatne:

pp. Jadwiga i Jan Carowie - Księgozbiór im. red. Marka Cara
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński - wykładowca PWSW
prof. Paul J. Best - wykładowca Southern Connecticut State University
prof. PWSZ dr hab. Zdzisław Budzyński - Prorektor PWSW
prof. dr hab. Jan Draus - Rektor PWSW
mgr Ewa Draus - wojewoda podkarpacki (2005-2007), wykładowca PWSW
prof. dr hab. Andrzej Essen - wykładowca PWSW
dr Grażyna Gęsicka - minister rozwoju regionalnego (2005-2007),poseł RP
mgr inż. Tomasz Idzikowski - wykładowca PWSW
dr Andrzej Juszczyk - wicedyrektor Instytutu Polonistyki
dr Agnieszka Kluba - wykładowca PWSW
prof. PWSW dr hab. Janusz Kurtyka - wykładowca PWSW
prof. PWSW dr Jan Malczewski - dyrektor Instytutu Politologii Polityki Regionalnej PWSW
Metropolita Przemyski Ks. Arcybiskup dr Józef Michalik
dr Jan Musiał - Kanclerz PWSW
dr Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska - wykładowca PWSW
dr hab. Tomasz Panfil - wykładowca PWSW
prof. Jarosław Piekałkiewicz - The University of Kansas, USA
mgr Monika Ruchaj - dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSW
prof. dr hab. Adam Strzembosz
Pani Maryla Strzembosz - książki z księgozbioru Pana prof. dra hab. Tomasza Strzembosza
prof. PWSZ dr hab. Artur Timofiejew - wykładowca PWSW
dr Zbigniew Wójcik - wykładowca PWSW

PWSW Przemyśl 2006 © biblioteka@pwsw.pl