Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Historia Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu jest siecią bibliotek instytutowych oraz Biblioteki Głównej. Wraz z działalnością biblioteczną realizowane są na bieżąco zakupy podręczników i lektur. Biblioteka ma charakter uniwersalny, gromadzi jednak książki i czasopisma przede wszystkim z dziedzin związanych z profilem uczelni tj. z zakresu literatury, literaturoznawstwa i nauk pomocniczych, historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa oraz dyscyplin pokrewnych związanych z kierunkami kształcenia. Niezależnie od zakupów władze uczelni podejmują starania w wydawnictwach, głównie uczelnianych i towarzystw naukowych oraz u osób prywatnych o przekazywanie darowizn. Największym ofiarodawcą prywatnym jest Państwo Jadwiga i Jan Carowie z Warszawy, którzy przekazali Bibliotece Uczelnianej księgozbiór nazwany im. redaktora Marka Cara - 12 700 woluminów dzieł literatury pięknej oraz historycznych z dedykacjami autorskimi.

W styczniu 2003 roku Senat PWSZ zatwierdził "Regulamin Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu" i z dniem 10 stycznia 2003 roku biblioteka rozpoczęła działalność dla studentów, wykładowców PWSZ oraz czytelników spoza uczelni. Początkowo praca skupiona była na udzielaniu informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej oraz udostępnianiu księgozbioru na miejscu. Z dniem 3 marca 2003 roku biblioteka rozpoczęła wypożyczanie zbiorów na zewnątrz.

Biblioteka Uczelniana posiada komputerowy katalog biblioteczny MAK. Od grudnia 2004 roku katalog ten dostępny jest również na stronie internetowej Biblioteki.


PWSW Przemyśl 2006 © biblioteka@pwsw.pl