Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Współpraca Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Studenci PWSZ mogą korzystać również - na podstawie odrębnych umów - ze zbiorów i czytelni:

Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (http://www.wsd.przemysl.opoka.org.pl/),
Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (http://www.tpn.vt.pl/).

PWSW Przemyśl 2006 © biblioteka@pwsw.pl