Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Zbiory biblioteczne - katalogi OnLine

Stan księgozbioru Biblioteki Uczelnianej PWSW w Przemyślu na dzień 10 marca 2008 roku

Zbiory biblioteczne: 43 589 jednostek inwentarzowych

  • Liczba woluminów książek: 41 813
  • Liczba czasopism: 1 636 jednostek inwentarzowych
  • Liczba zbiorów specjalnych: 140 jednostek inwentarzowych

Zbiory Biblioteki Uczelnianej

Biblioteka Uczelniana jest siecią bibliotek instytutowych oraz Biblioteki Głównej. Wraz z działalnością biblioteczną realizowane są na bieżąco zakupy podręczników i lektur. Biblioteka ma charakter uniwersalny, gromadzi jednak książki i czasopisma przede wszystkim z dziedzin związanych z profilem uczelni tj. z zakresu literatury, literaturoznawstwa i nauk pomocniczych, historii i nauk pomocniczych, socjologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa oraz dyscyplin pokrewnych związanych z kierunkami kształcenia.

Biblioteka Uczelniana posiada komputerowy katalog biblioteczny MAK. Jest to opracowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie uniwersalny pakiet obsługi tekstowych baz danych. Przeznaczony jest do prowadzenia katalogów i kartotek bibliograficznych, a przede wszystkim pozwala na wyszukiwanie informacji o książkach i innych materiałach bibliotecznych na podstawie różnych elementów opisu bibliograficznego. Biblioteka Uczelniana posiada także bazy bibliograficzne BN: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografię Zawartości Czasopism, Bibliografię Polskich Książek Podziemnych z lat 1976-1989 oraz Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną.


PWSW Przemyśl 2006 © biblioteka@pwsw.pl